VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 2020-2021

POŘAD BOHOSLUŽEB – VÁNOCE 2020 Štědrý den 15:00 Heřmanův Městec (pouze přenos přes YOUTUBE) 24. prosince 17:00 Vápenný Podol Hod Boží vánoční 8:00 Morašice 25. prosince 9:30 Heřmanův Městec (pouze přenos přes YOUTUBE) sv. přijímání po mši svaté v 10.30 11:00 Jezbořice Sv. Štěpán 7:30 Heřmanův Městec 26. prosince 16:00 …

NEDĚLE 20.12. 2020 MŠE SVATÁ V HEŘMANOVĚ MĚSTCI v 9:30 BUDE POUZE PŘENOSEM PO SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH YOUTUBE od 14:00 – 15:00 h. Návštěva kostela k soukromé modlitbě a sv. přijímání

Mikulášská nadílka

Milí přátelé, rok 2020 se nachýlil a již není předpoklad proto, abychom se ještě letos sešli. Chtěli bychom Vám všem poděkovat za pomoc při organizování těch několika málo akcí v letošním roce. Ale přece jen pro Vás máme jednu nabídku. Protože nebylo možné uskutečnit dětské odpoledne, rozhodli jsme se připravit …

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

Drazí bratři a sestry, všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště …

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu, v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. Právní názory na tuto …

Od středy 14.10. 2020 jsou pozastaveny všechny akce ve farnosti

Od středy 14.10. 2020 jsou pozastaveny všechny akce ve farnosti: bohoslužby (ve všech kostelích), výuka náboženství, katecheze. Bohoslužby budou pouze v neděli, přenosem na YouTube kanále naší farnosti. V neděli od 14:00 – 15:00 bude otevřen kostel k soukromé modlitbě. Sledujte webové stránky farnosti. Děkujeme za pochopení. P. Adrian Sedlák

Modlitba za odvrácení pandemie

Připojme se k modlitbě, k níž vyzývají biskupské konference evropských zemí: Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha …

Mimořádný koncert Hudebního léta bude věnován jako benefice rodinám postiženým povodní

Současná pandemie COVID-19 a s ní související opatření  nás donutily ke zrušení XVI. ročník festivalu „Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“. Zdá se až neuvěřitelné, jak vše do sebe zapadá. Festival měl být zahajován v hodinách, kdy se naše město bezprostředně potýkalo s povodňovou situací. Druhý koncert se měl konat v zámeckém parku, který je …