Heřmanoměstecké hudební léto v zámeckém parku s Clarinet Factory

Po zahajovacím koncertu žesťového kvintetu Prague BRASStet pokračuje festival „Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“ externím koncertem souboru Clarinet Factory. Tento hudební „výlet“ mimo kulisy kostela sv. Bartoloměje nás čeká již tuto neděli 25. července v 17 hodin. Open air koncert se uskuteční v amfiteátru zámeckého parku (v bývalém letním …

Hudební léto zahájily žesťě Prague BRASStet

V neděli 11. července byl zahájen zkrácený XVII. ročník festivalu “Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje”. Jeho start byl ve znamení lesku žesťů. Skvělý žesťový kvintet Prague BRASStet nás provedl krásámi hudby od Johana Sebastiana Bacha až po George Gerschwina či Anthony DiLorenza. A vrcholem koncertu potom byla světová premiéra …

Noc kostelů 2021 proběhne 28. května

V Heřmanově Městci kostel sv. Bartoloměje otevřen od 19:00 do 22:00. Možnost individuální i komentované prohlídky kostela a žerotínské hrobky a soukromého rozjímání v komorním duchu.

Husův sbor CČSH otevřen od 20:00 do 22:00. Možnost prohlídky i rozjímání v komorním duchu.

Tříkrálová sbírka letos pouze on-line

Bohužel vzhledem k nelepšící se epidemiologické situaci bylo Farní Charitou v Chrudimi rozhodnuto, že Tříkrálová sbírka spojená s koledou po domácnostech se letos neuskuteční. Přesto prosíme všechny o podporu projektů pečovatelské a ošetřovatelské služby a dalších v rámci on-line sbírky. Je možné přispět jakoukoli částkou přes www.trikralovasbirka.cz. Zde vyberte z …

Tříkrálové sbírka v Heřmanově Městci až v případě zlepšení epidemiologické situace, ale přispět můžete již dnes!

Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci Covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření.  Bohužel jsme nuceni avizovanou Tříkrálovou sbírku spojenou s koledováním prozatím odložit. Měla se v Heřmanově Městci uskutečnit v sobotu 9. ledna. Vzhledem k 5. stupni systému PES ale vedení Charity ČR rozhodlo, že osobní koledování …

VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 2020-2021

POŘAD BOHOSLUŽEB – VÁNOCE 2020 Štědrý den 15:00 Heřmanův Městec (pouze přenos přes YOUTUBE) 24. prosince 17:00 Vápenný Podol Hod Boží vánoční 8:00 Morašice 25. prosince 9:30 Heřmanův Městec (pouze přenos přes YOUTUBE) sv. přijímání po mši svaté v 10.30 11:00 Jezbořice Sv. Štěpán 7:30 Heřmanův Městec 26. prosince 16:00 …

NEDĚLE 20.12. 2020 MŠE SVATÁ V HEŘMANOVĚ MĚSTCI v 9:30 BUDE POUZE PŘENOSEM PO SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH YOUTUBE od 14:00 – 15:00 h. Návštěva kostela k soukromé modlitbě a sv. přijímání