Tříkrálová sbírka v Heřmanově Městci 2020, rekord opět pokořen – 136.017,- Kč!

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Část výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc …

Tříkrálová sbírka – začněte s námi nový rok opět dobrým skutkem!

Již podevatenácté se na začátku ledna objeví i v Heřmanově Městci a okolních obcích tříkráloví koledníci s prosbou o pomoc potřebným. V loňském roce byli obdarováni rekordní částkou přesahující 125 tisíc Kč. Vážení spoluobčané, za vaší štědrost Vám patří obrovský dík. Ceníme si jí o to více, že si jsme vědomi často velmi …