Tříkrálová sbírka v Heřmanově Městci 2020, rekord opět pokořen – 136.017,- Kč!

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Část výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Část výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

 V sobotu 11. ledna se v Heřmanově Městci a jeho místních částech Tříkrálové sbírky zúčastnilo 15 tříkrálových skupinek – tedy počet 56 koledníků a jejich průvodců. Nejmladšímu „králi“ bylo 5 let, nejstaršímu 60 let. Počasí koledníkům celkem přálo, ač nebyla nouze ani o kapky deště i ledové krupky. Je zřejmé, že Tříkrálová sbírka, kterou u nás pořádáme již od roku 2001, se stala očekávanou akcí začátku nového roku. Koledníci se setkali s minimem negativních reakcí. Naopak mnohde již byli vyhlíženi a netrpělivě očekáváni. Na řadě míst nechyběly slzy dojetí při dětském zpěvu koledy. Koledníci byli zváni k posezení a drobnému občerstvení nebo jim byl nabídnut teplý čaj. V naprosté většině se setkali se zájmem občanů a často s nečekanou štědrostí. Stalo se, že si s koledníky zazpívali koledu a na řadě míst sami chtěli označit příbytek písmeny K+ M+ B+ a rokem 2020. O štědrosti svědčí i vzkazy nepřítomných s ponechaným příspěvkem na dveřích do bytu. Setkali jsme se také s dárci, kteří vyrazili sami za koledníky po městě, nebo sami telefonovali s dotazem, kdy koledníci dorazí. Díky trpělivosti a houževnatosti dětí se podařilo navštívit většinu domácnosti včetně místních částí Konopáč, Doubrava, Chotěnice a Radlín (šestnáctá skupina také navštívila obyvatele Kostelce u H.M.). Nikdo to nevzdal! Nezřídka obdarovali občané děti nejen finančním příspěvkem, ale i různými sladkostmi a ovocem. Máme radost, že si tato novoroční tradice získala své místo, je pestrá milým setkáním se svými sousedy či spoluobčany a lidé jsou s obdivuhodnou štědrostí ochotni přispět potřebným. Všem jim patří velký dík a uznání!

 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 v Heřmanově Městci bude použit na projekty Farní charity v Chrudimi s působností i na Heřmanoměstecku:

  • Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba včetně osobní asistence – region Chrudimska včetně Heřmanova Městce a okolí
  • Občanská poradna – i pro občany Heřmanova Městce
  • Humanitární pomoc v ČR i zahraničí dle aktuální potřeby

Možnost dárcovské DMS. Její formát je DMS KOLEDA 30 (nebo 60 či 90) na číslo 87 777. To pro ty, kteří třeba nebyli doma nebo u nich tři králové nebyli a chtějí přispět. Informace na www.trikralovasbirka.cz.
Koledníci jsou vděční za všechny dary i velmi srdečná přijetí. Vaší štědrosti si velmi vážíme.
Děkujeme, že jste spolu s námi začali nový rok dobrým skutkem!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *