Varhany v kostele sv. Bartoloměje

Monumentální varhany nacházející se na kůru kostela sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci představují cennou uměleckořemeslnou práci. Jsou dílem Pavla Františka Horáka z roku 1762. Autor bohatě zdobené polychromované pozdně barokní varhanní skříně je neznámý. Nástroj byl poměrně nešťastně rozšířen roku 1932 varhanářem Václavem Poláčkem z Rychnova nad Kněžnou. Dnes je celý nástroj podobně jako kostel památkově chráněný.
Aktuální stav historicky, výtvarně i hudebně cenné památky je značně neuspokojivý. Povrchová úprava je vlivem slunečního záření v havarijním stavu. Po funkční stránce plní varhany svoji funkci jen velmi omezeně, část dřevěných píšťal je červotočem téměř zničena, kovové píšťaly mají neodborným laděním silně deformovaná ústí píšťal. Díky rozšíření varhan se v nich nyní nacházejí různorodé systémy pro ovládání traktury vykazující častou chybovost.
I přes uvedený vývoj a stav si varhany do značné míry zachovaly celistvost a velkou část původního píšťalového fondu, traktury a manuálové vzdušnice. Je proto zájmem farnosti provést kompletní renovaci a restaurování těchto varhan a to do značné míry do původní podoby, jak je postavil P. F. Horák v roce 1762.
S tímto úmyslem byl již v roce 2017 zpracován restaurátorský záměr aktualizovaný v roce 2019. Následně byl stanoven předběžný harmonogram renovace varhan a v roce 2021 v rámci otevřeného výběrového řízení na nadlimitní zakázku vybrán dodavatel, kterým je Varhanářská dílna Dlabal – Mettler, s.r.o.
Náklady na restaurování činí 5.970.140,- Kč včetně DPH. Zahájení prací je plánováno na rok 2022, kdy by měla být provedena první etapa.