Hudební léto přineslo mnoho skvělých hudebních zážitků – děkujeme!

XIHudLetoOhlI. ročník festivalu „Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“, který skončil v pondělí po bartolomějské pouti, byl v mnoha ohledech výjimečný. Sedm koncertů zaznamenalo letos rekordní zájem posluchačů nejen z našeho města, ale i širokého okolí. Máme velkou radost z množství positivních ohlasů, kterých se festivalu dostalo. Nakonec jeho hlavní smyslem je přinést radost z krásné hudby a špičkových interpretů co nejširšímu spektru posluchačů. Koncerty navštívilo bezmála 1.600 posluchačů. Těší nás tento velký zájem. Právě pro ně stojí za to věnovat dlouhodobé úsilí organizaci celého festivalu. Ono souznění hudby a duchovního prostoru je samo o sobě pro mnohé přitažlivé a oslovující. A jaký byl právě skončený festival?

Celý se nesl na vlnách letošního motta „Výročí v ozvěnách festivalu“. Zahájen byl druhou červnovou neděli velkolepým uvedením Mozartova Requiem. Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice, spojené pěvecké sbory Vlastislav Heřmanův Městec, VUS Pardubice a Salvátor Chrudim společně se sólisty a pod taktovkou mladého dirigenta Tomáše Židka skutečně nadchli do posledního místa zaplněný kostel sv. Bartoloměje. Po úvodní Sukově Meditaci na svatováclavský chorál zazněla již hudba W. A. Mozarta. Nejen úvodní hymnus Ave verum, ale zvláště světově proslulé Requiem splynulo s duchovním prostorem barokního chrámu sv. Bartoloměje a vytvořilo hluboce oslovující souznění hudby s obsahem této duchovní skladby, kterou Mozart psal v dramatických posledních dnech svého života. Závěrečný aplaus byl zcela věrohodným vyjádřením respektu k celému dílu i autorovi samotnému, jehož 260. výročí narození byl koncert věnován.

Stalo se vítaným pravidlem zahrnout do programu festivalu vždy jeden externí koncert, kterým se snažíme dát prostor i jiným hudebním žánrům a přilákat další festivalové posluchače. A bezesporu jedním z vrcholů festivalu se stalo vystoupení Ondřeje Havelky s jeho Melody Makers na nádvoří heřmanoměsteckého zámku. Uskupení, které letos slaví kulaté 20. výročí své existence, představilo projekt „Nás to tady furt baví“. Brilantní výkon špičkového swingového big-bandu včetně Ondřeje Havelky, skvělá „řemeslnická práce“ všech členů souboru vykouzlila úžasný hudební zážitek. Ten byl doplněn téměř objednaným počasím. Společně se stylovým dobovým příjezdem pana Havelky v automobilu AERO dodalo vše neopakovatelnou atmosféru krásného „prvorepublikového“ podvečera.

Po tomto svěžím swingovém zastavení s Ondřejem Havelkou se festival vrátil do svého autentického prostředí. Koncert s mottem „Barokní skvosty v barokním kostele“ byl příjemným letním zastavením s hudbou našich předků. Trio barokní hudby (Pavel Hromádka – trubka, Dušan Foltýn – hoboj a Tomáš Thon – varhany) předneslo hudební skvosty z pera A. Scarlattiho, G. F. Händela, F. X. Brixiho a dalších barokních mistrů. Hoboj i trubka skvělým způsobem doplnily typický barokní nástroj varhany a oslovujícím způsobem stvrdily hluboký cit barokních autorů pro duchovní prostředí. Předposlední červencovou nedělí jsme se ještě jednou vrátili k letošnímu jubilantu W. A. Mozartovi. Komorní dechový soubor Philharmonia Octet Prague se svými hosty, který je tvořen sólisty předních českých i zahraničních orchestrů a špičkovými hráči na klarinety, lesní rohy, hoboje, basetové rohy a fagoty, uvedl Mozartovu velmi oceňovanou Serenádu B dur Gran partita pro 12 dechových nástrojů a kontrabas. Provedení díla, které bylo uvedeno v celém rozsahu, což samo o sobě nebývá pro svoji náročnost zvykem, zcela autenticky korespondovalo s vysokou úrovní celého letošního festivalu. Do posledního místa zaplněný kostel sv. Bartoloměje mohl na závěr aplaudovat viditelně vyčerpaným interpretům, kteří předvedli mistrovský výkon světového formátu.

Nejen Mozart či Karel IV., ale i světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák, jehož 175 let od narození si letos připomínáme, se stal nosným motivem jednoho z koncertů. První srpnovou neděli vystoupilo v rámci festivalu smyčcové Heroldovo kvarteto s kontrabasistou Martinem Zelenkou, které se představilo jako špičkové komorní uskupení složené z předních českých hudebníků mladší generace. Jednotliví hráči zaujali posluchače skvělými výkony. Dvořákův „Americký“ smyčcový kvartet ohromuje svojí melodickou fantazií a bezprostředností. Nadšené publikum ocenilo osobitý přístup interpretů k tomuto jednomu z nejhranějších komorních děl světové hudby. Následujícím koncertem jsme se připojili k oslavám 700. výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV., které rezonují českou kulturou po celý rok. Špičkové vokální uskupení Schola Gragoriana Pragensis s Davidem Ebenem v programu „Carolus IV. – Rex et Imperator“ vytvořilo barevnou hudební mozaiku z repertoáru, který byl úzce spjatý s osobou či působením Karla IV. Gregoriánský chorál i středověké melodie byly hluboce oslovujícím prožitkem pro zcela zaplněný kostel sv. Bartoloměje.

Letošní XII. ročník festivalu Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje poprvé neskončil týden před heřmanoměsteckou poutí, ale své finále si mimořádně nechal na výroční den posvěcení kostela sv. Bartoloměje, na pondělí po bartolomějské pouti 29. srpna. Festival uzavřel mladý japonský orchestr Shinagawa junior string orchestra Tokyo pod taktovkou Reiji Inda. Orchestr tvořený mladými žáky a studenty nehudebních (!) škol svým skvělým výkonem s důrazem na preciznost včetně dynamických důrazů nadchl zcela zaplněný kostel. Během koncertu zazněly skladby Petra Iljiče Čajkovského, Antonia Vivaldiho nebo Wolfganga Amadea Mozarta. Oživením bylo i představní japonského skladatele Yasushi Akutagawi. Více jak 250 posluchačů si závěrečným aplausem vyžádalo dva přídavky, které uzavřely nejen výjimečný pondělní podvečer, ale i celé Hudební léto. Závěrečný koncert byl také beneficí, kdy vybrané vstupné ve výši 24.027,- Kč bylo věnováno na projekt „Krůčky pro Eričku“. Jsme rádi, že jsme mohli zprostředkovat tento příspěvek malé Erice Malátové z Konopáče, která statečně bojuje s postvakcinační encefalopatií. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.

Závěrečné poděkování organizátora – Římskokatolické farnosti, patří partnerům, bez kterých by festival nemohl existovat. Na prvním místě generálnímu partnerovi festivalu Energeia o.p.s., dále Městu Heřmanův Městec, Pardubickému kraji, řadě nejen místních firem a společností, mediálním partnerům a mnoha dobrovolníkům podílejících se na organizaci celého festivalu. Děkujeme!

Mimořádný koncert byl pomyslnou tečkou za úspěšným XII. ročníkem festivalu. Máme velkou radost z množství positivních ohlasů, kterých se festivalu dostalo. Nakonec jeho hlavní smyslem je přinést radost z krásné hudby a špičkových interpretů co nejširšímu spektru posluchačů. A věříme, že i duchovní prostředí, doslova genius loci, kostela sv. Bartoloměje vytváří svoji neopakovatelnou atmosféru a snoubí krásy umění a duchovní rozměr tohoto místa.

Několik čísel XII. ročníku:
7 koncertů (za 12 let festivalu celkem 73 koncertů!)
192 účinkujících
1.593 návštěvníků t.j. průměrně 228 na koncert
24.027,- Kč – na projekt „Krůčky pro Eričku“
400 plakátů A2, 350 plakátů A4, 4 bannery, 1.500 pozvánek, 700 programových brožur
15 partnerů, 4 mediální partneři
nasazení dobrovolníků, krásné hudba, dobrý pocit, nadšené ohlasy – nejde vyčíslit 🙂

Bude nám potěšením, když nám zachováte přízeň i pro XIII. ročník 2017!
Festival zahájíme v neděli 11. června 2017.
Marek Výborný
Organizační festivalový výbor Řk. farnosti Heřmanův Městec