Provedené práce

Rok 2023

Restaurátorská zpráva stroj

Fotodokumentace stroj

Restaurátorská zpráva dřevořezby

Fotodokumentace dřevořezby

Rok 2022

Restaurátorská zpráva 2022

Fotodokumentace 2022