Provedené práce

Restaurátorská zpráva

Fotodokumentace