V tříkrálové sbírce se vybralo rekordních 179 755,- Kč!

V sobotu 6. ledna se v Heřmanově Městci a jeho místních částech Tříkrálové sbírky zúčastnilo 15 tříkrálových skupinek – tedy REKORDNÍ počet 53 koledníků a jejich průvodců. Nejmladšímu byli tři roky a nejstaršímu vice jak šedesát. Tříkrálová sbírka pořádaná u nás po dvacátédruhé (!) se stala očekávanou akcí začátku nového …

CHVÁLY

Společenství mládeže vás srdečně zve na postní chvály, které proběhnou 17. 3. 2023 od 18:00 v kostele sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci. Zván je každý, kdo touží Bohu ze srdce společně zpívat písně chvály nebo naslouchat Bohu, co mu chce říci.

Tříkrálová sbírka 2023 Heřmanův Městec

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Část výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc …