Noc kostelů 2021 proběhne 28. května

V Heřmanově Městci kostel sv. Bartoloměje otevřen od 19:00 do 22:00. Možnost individuální i komentované prohlídky kostela a žerotínské hrobky a soukromého rozjímání v komorním duchu.

Husův sbor CČSH otevřen od 20:00 do 22:00. Možnost prohlídky i rozjímání v komorním duchu.

Tříkrálová sbírka letos pouze on-line

Bohužel vzhledem k nelepšící se epidemiologické situaci bylo Farní Charitou v Chrudimi rozhodnuto, že Tříkrálová sbírka spojená s koledou po domácnostech se letos neuskuteční. Přesto prosíme všechny o podporu projektů pečovatelské a ošetřovatelské služby a dalších v rámci on-line sbírky. Je možné přispět jakoukoli částkou přes www.trikralovasbirka.cz. Zde vyberte z …

Tříkrálové sbírka v Heřmanově Městci až v případě zlepšení epidemiologické situace, ale přispět můžete již dnes!

Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci Covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření.  Bohužel jsme nuceni avizovanou Tříkrálovou sbírku spojenou s koledováním prozatím odložit. Měla se v Heřmanově Městci uskutečnit v sobotu 9. ledna. Vzhledem k 5. stupni systému PES ale vedení Charity ČR rozhodlo, že osobní koledování …

VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 2020-2021

POŘAD BOHOSLUŽEB – VÁNOCE 2020 Štědrý den 15:00 Heřmanův Městec (pouze přenos přes YOUTUBE) 24. prosince 17:00 Vápenný Podol Hod Boží vánoční 8:00 Morašice 25. prosince 9:30 Heřmanův Městec (pouze přenos přes YOUTUBE) sv. přijímání po mši svaté v 10.30 11:00 Jezbořice Sv. Štěpán 7:30 Heřmanův Městec 26. prosince 16:00 …

NEDĚLE 20.12. 2020 MŠE SVATÁ V HEŘMANOVĚ MĚSTCI v 9:30 BUDE POUZE PŘENOSEM PO SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH YOUTUBE od 14:00 – 15:00 h. Návštěva kostela k soukromé modlitbě a sv. přijímání

Mikulášská nadílka

Milí přátelé, rok 2020 se nachýlil a již není předpoklad proto, abychom se ještě letos sešli. Chtěli bychom Vám všem poděkovat za pomoc při organizování těch několika málo akcí v letošním roce. Ale přece jen pro Vás máme jednu nabídku. Protože nebylo možné uskutečnit dětské odpoledne, rozhodli jsme se připravit …

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

Drazí bratři a sestry, všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště …

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu, v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. Právní názory na tuto …