Tříkrálová sbírka 2023 Heřmanův Městec

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Část výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

V sobotu 7. ledna se v Heřmanově Městci a jeho místních částech Tříkrálové sbírky zúčastnilo 13 tříkrálových skupinek – tedy počet 46 koledníků a jejich průvodců. Tříkrálová sbírka pořádaná u nás podvacátéprvní (!) se stala očekávanou akcí začátku nového roku. Koledníci se setkali s minimem negativních reakcí. Naopak mnohde již byli vyhlíženi a netrpělivě očekáváni. Koledníci byli obdarováni teplým čajem či drobným občerstvení. V naprosté většině se setkali se zájmem občanů a často s nečekanou štědrostí. Stalo se, že si s koledníky zazpívali koledu a na řadě míst sami chtěli označit příbytek písmeny K+ M+ B+ a rokem 2023. Překvapením byli koledníci i pro naše ukrajinské spoluobčany. Ti si se zájmem vyslechli informace o sbírce a následně take sami přispěli. Díky nasazení koledníků se podařilo navštívit většinu domácnosti včetně místních částí Konopáč, Chotěnice a Radlín (čtrnáctá skupina také navštívila obyvatele Kostelce u H.M.). Nezřídka obdarovali občané děti nejen finančním příspěvkem, ale i různými sladkostmi a ovocem. Máme radost, že si tato novoroční tradice získala své místo, je pestrá milým setkáním se svými sousedy či spoluobčany a lidé jsou s obdivuhodnou štědrostí ochotni přispět potřebným. Všem jim patří velký dík a uznání!

Ví. Vaší štědrosti si velmi vážíme. Děkujeme, že jste spolu s námi začali nový rok dobrým skutkem!

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 v Heřmanově Městci bude použit na projekty Oblastní charity v Chrudimi s působností i na Heřmanoměstecku:

  • Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba včetně osobní asistence a domácí zdravotní a hospicové péče – region Chrudimska včetně Heřmanova Městce a okolí
  • Občanská poradna – i pro občany Heřmanova Městce
  • Humanitární pomoc v ČR i zahraničí dle aktuální potřeby

Do pátku 13. Ledna je možné svůj dar pro chrudimskou Charitu vložit take do stacionární pokladničky na TIC na náměstí Míru na Multifunkčním centru. Děkujeme!

Možnost dárcovské DMS. Její formát je DMS KOLEDA 30 (nebo 60 či 90) na číslo 87 777. To pro ty, kteří třeba nebyli doma nebo u nich tři králové nebyli a chtějí přispět. Informace na www.trikralovasbirka.cz.

Koledníci jsou vděční za všechny dary i velmi srdečná přijet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *