Křesťanský zpravodaj

Křesťanský zpravodaj je heřmanoměstecký občasník vycházející zpravidla 3x ročně (vánoce, velikonoce, bartolomějská pouť). Od svého počátku na začátku 90. let 20. století (první číslo vyšlo ještě množené na nefalšovaném cyklostylovém ručním stroji!) je připravován společně se sborem Církve českobratrské evangelické a se sborem Církve československé husitské a má tak ekumenický rozměr. Hlavní redaktorkou je Václava Výborná.

Křesťanský zpravodaj ke stažení:

Velikonoce 2023
Vánoce 2022
Pouť 2022
Velikonoce 2022
Vánoce 2021
Pouť 2021
Velikonoce 2021
Vánoce 2020
Velikonoce 2020
Vánoce 2019
Pouť 2019
Velikonoce 2019
Vánoce 2018
Pouť 2018
Vánoce 2017
Velikonoce 2017
Vánoce 2016
Velikonoce 2016
Vánoce 2015