V tříkrálové sbírce se vybralo rekordních 179 755,- Kč!

V sobotu 6. ledna se v Heřmanově Městci a jeho místních částech Tříkrálové sbírky zúčastnilo 15 tříkrálových skupinek – tedy REKORDNÍ počet 53 koledníků a jejich průvodců. Nejmladšímu byli tři roky a nejstaršímu vice jak šedesát. Tříkrálová sbírka pořádaná u nás po dvacátédruhé (!) se stala očekávanou akcí začátku nového roku. Koledníci se setkali s minimem negativních reakcí. Naopak mnohde již byli vyhlíženi a netrpělivě očekáváni. Koledníci byli obdarováni teplým čajem či drobným občerstvení. V naprosté většině se setkali se zájmem občanů a často s nečekanou štědrostí. Stalo se, že si s koledníky zazpívali koledu a na řadě míst sami chtěli označit příbytek písmeny K+ M+ B+ a rokem 2023. Díky nasazení koledníků se podařilo navštívit většinu domácnosti včetně místních částí Konopáč, Chotěnice a Radlín (šestnáctá skupina také navštívila obyvatele Kostelce u H.M.). Nezřídka obdarovali občané děti nejen finančním příspěvkem, ale i různými sladkostmi a ovocem. Byly domácnosti, kde doma nikdo nebyl, ale koleda byla přichystána včetně příspěvku na botníku či verandě I s oznámením, že jde o příspěvek do sbírky. Úžasné, díky všem! Máme radost, že tato novoroční tradice má své místo a je milým setkáním se svými sousedy či spoluobčany a lidé jsou s obdivuhodnou štědrostí ochotni přispět potřebným. Všem jim patří velký dík a uznání!

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2024 v Heřmanově Městci bude použit na projekty Oblastní charity v Chrudimi s působností i na Heřmanoměstecku:

  • Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba včetně osobní asistence a domácí zdravotní a hospicová péče – region Chrudimska včetně Heřmanova Městce a okolí
  • Občanská poradna, řešení mimořádných situací – i pro občany Heřmanova Městce
  • Humanitární pomoc v ČR i zahraničí dle aktuální potřeby

Do pátku 12. ledna je možné svůj dar pro chrudimskou Charitu vložit také do stacionární pokladničky na TIC na náměstí Míru na Multifunkčním centru. Děkujeme!

Možnost dárcovské Její formát je DMS KOLEDA 30 (nebo 60, 90 či 190) na číslo 87 777. To pro ty, kteří třeba nebyli doma nebo u nich tři králové nebyli a chtějí přispět. Informace na www.trikralovasbirka.cz.

Koledníci jsou vděční za všechny dary i velmi srdečná přijetí. Vaší štědrosti si velmi vážíme. Děkujeme, že jste spolu s námi začali nový rok dobrým skutkem!

A velké poděkování všem koledníkům a jejich průvodcům. Bez Vás by to nešlo!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *