Noc kostelů 2022 – zveme Vás!

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před sedmnácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V České republice se s několika sty tisíci návštěvnickými vstupy stala jednou z nejznámějších akci otevírajících kostely, modlitebny, kaple, kláštery, věže. Poslední dva roky jsem se potýkali s covidovými restrikcemi, letos se opět můžeme těšit na programy bez omezení.

Návštěvníci budou moci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Noc kostelů se uskuteční v pátek 10. června. Podrobnosti a program na všech místech ČR najdete na www.nockostelu.cz. Neváhejte vyrazit!

Program Noci kostelů 2022 v Heřmanově Městci

V rámci ekumenické spolupráce opět připravujeme společně zástupci všech tří křesťanských společenství program Noci kostelů v Heřmanově Městci. A co nás v pátek 10. června čeká: začneme společně v 19:30 v kostele sv. Bartoloměje, kde po ekumenickém zahájení, přivítání a krátké modlitbě nabídneme hudební recitál v podání Jiřího Kabáta a Víta Chudého s díly J.S. Bacha nebo C. Stamitze. Následovat bude komentovaná prohlídka kostela s možností návštěvy hrobky a věže kostela. A možnost navštívit kostel sv. Bartoloměje a věž kostela až do 21:45 hod.  Kdo bude mít zájem přesune se do evangelického sboru, kde od 21:00 hod. přiblíží část činnosti Diakonie Českobratrské církve evangelické, konkrétně práci Středisko humanitární a rozvojové spolupráce (SHRS). To vzniklo v roce 2011 a v loňském roce např. koordinovalo pomoc neziskových organizací po tornádu v obci Hrušky. Středisko se kromě pomoci při katastrofách v Česku věnuje také humanitární a rozvojové práci v zahraničí a pomáhá v uprchlických táborech a při humanitárních katastrofách ve světě, v současné době se výrazně angažuje také při pomoci Ukrajině. O práci SHRS Diakonie ČCE bude krátce po svém návratu z Vietnamu vyprávět pracovnice střediska Zuzana Spilková. A závěr Noci kostelů nás čeká od 22:30 ve sboru CČSH.

Marek Výborný