Tříkrálová sbírka – začněte s námi nový rok opět dobrým skutkem!

Jubilejně již podvacáté se na začátku ledna v našem městě objeví tříkráloví koledníci s prosbou o pomoc potřebným. V loňském roce se sbírka kvůli covidu musela výrazně omezit téměř pouze do on-line prostoru. Přesto věříme, že na prahu nového roku nám žádné mutace ani nic jiného nezabrání, aby Vás koledníci mohli osobně u dveří navštívit. Nemusíte mít obavu, koledníci budou mít respirátory a test ze školy.  

V roce 2020 byli koledníci u nás obdarováni rekordní částkou přesahující 136 tisíc Kč. Vážení spoluobčané, za vaší štědrost Vám patří obrovský dík. Ceníme si jí o to více, že si jsme vědomi často velmi nelehké osobní situace mnohých z Vás. Díky Vašim darům byly podpořeny projekty chrudimské charity: pečovatelská a ošetřovatelská služba včetně osobní asistence v celém chrudimském regionu (mimo jiné nákup a možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek apod.) i podpora projektu Občanské poradny, která zajišťuje bezplatné porady klientům v právních i ostatních životních situacích. Drobná část výtěžku podpořila také humanitární projekty v zahraničí. Obdobný účel bude sbírka plnit i letos. A navíc se podpora rozšíří i o financování domácí zdravotní a hospicové péče. Chrudimská charita svojí pomocí pokrývá i region Heřmanoměstecka. Proto neváhejte se v případě potřeby na ní obrátit a využít její služby (http://chrudim.charita.cz). Věříme, že i letos budete mít své dveře a svá srdce pro koledníky otevřené.

Posláním Sdružení Charita ČR je pomáhat těm nejpotřebnějším, lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost. Tříkrálová sbírka je řádně povolena Ministerstvem vnitra ČR. U nás spolupracujeme při zapečeťování a rozpečeťování pokladniček s Městským úřadem. Sbírka je chráněna proti zneužití, neboť každá skupinka bude mít zapečetěnou pokladničku a vedoucího staršího 15 let, který bude vlastnit průkazku s pověřením generálního sekretáře SCHČR. Pokud by Vás navštívily v těchto dnech osoby bez těchto náležitostí či jinak podezřelé, oznamte toto ihned Městské či státní Policii ČR nebo na telefon asistenta sbírky v Heřmanově Městci (732 789 248). Pomůžete tak zabránit zneužití sbírky.

U nás v Heřmanově Městci budou skupinky tří králů navštěvovat vaše domácnosti v sobotu 8. ledna. Jsme si vědomi, že podobných sbírek je celá řada, ale budeme vděční i za drobné příspěvky. Každá koruna pomůže našim bližním v nouzi jak v České republice, tak ve světě. Pokud by se někdo z čtenářů chtěl zapojit do sbírky jako koledník, budeme rádi. Věk není limitem! Ozvěte se na tel: 732 789 248. Díky za pomoc! Tři králové, kteří nesli dary do Betléma, budou mít také pro Vás připravenou koledu a malou pozornost. Přeji Vám klidné a radostné prožití vánoc a spolu s Třemi králi na shledanou v novém roce 8. ledna.

Marek Výborný, koordinátor TKS