V tříkrálové sbírce se vybralo rekordních 153 434,- Kč!

Tříkráloví koledníci děkují všem občanům, kteří přispěli v Tříkrálové sbírce Charity Česká republika, která se uskutečnila v sobotu 8. ledna. V Heřmanově Městci, Konopáči, Chotěnicích, Radlíně a Kostelci se vybrala rekordní částka 153 434,- Kč. Vaše štědrost a solidarita je obdivuhodná.

Výtěžek bude použit na:

  • Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba včetně terénních služeb
  • Občanská poradna Chrudim
  • Domácí zdravotní a hospicová péče a osobní asistence
  • a řada dalších potřebných u nás i po celém světě

Děkujeme všem, kteří, byť i jen malou částkou, přispěli k tomuto vánočnímu obdarování potřebných. Všem ochotným koledníkům patří velký dík!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *