Uprchlíci, teroristé a my – máme se bát?

Jak se k sobě má otevřenost a připravenost pomoci lidem v nouzi, která patří ke kořenům evropské křesťanské civilizace, a strach z cizích lidí a jejich jiných kulturních a náboženských zvyklostí? Jsou uprchlíci přicházející do Evropy pro naši zemi spíše rizikem nebo mohou přinášet i něco nového a dobrého? Jak …

Podzimní setkání farnosti a dalších přátel 27. září

Tradičně v předvečer svátku sv. Václava připravujeme setkání farníků, bratří a sester z ČCE a CČSH a dalších přátel na farní zahradě. Rozloučení s létem bude předcházet od 18 hodin ekumenická bohoslužba v kostele sv. Bartoloměje. Po ní se přesuneme na farní zahradu ke společnému posezení u ohně. Uzenina k …

Výuka náboženství v novém školním roce

Předmět „Náboženská výchova“ je zařazen mezi nepovinné předměty Základní školy v Heřmanově Městci. Je určen žákům 1. – 9. tříd. V letošním školním roce bude jeho pravidelná výuka probíhat nadále v učebně ve farní budově. Rozdělení do skupin bude určeno podle počtu přihlášených dětí. Hodinová dotace je 1 vyučovací hodina týdně (tj. 45 min) …