Festivalové finále heřmanoměsteckého Hudebního léta okouzlilo japonské mládí

Letošní XII. ročník festivalu Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje poprvé neskončil týden před heřmanoměsteckou poutí, ale své finále si mimořádně nechal na výroční den posvěcení kostela sv. Bartoloměje, na pondělí po bartolomějské pouti 29. srpna. Letos je to přesně 260 let od zahájení jeho stavby (1756), tudíž i toto výročí koncert připomenul. Festival uzavřel mladý japonský orchestr Shinagawa junior string orchestra Tokyo pod taktovkou Reiji Inda. Orchestr tvořený mladými žáky a studenty nehudebních (!) škol svým skvělým výkonem s důrazem na preciznost včetně dynamických důrazů nadchl zcela zaplněný kostel. Během koncertu zazněly skladby Petra Iljiče Čajkovského, Antonia Vivaldiho nebo Wolfganga Amadea Mozarta. Oživením bylo i představní japonského skladatele Yasushi Akutagawi. Více jak 250 posluchačů si závěrečným aplausem vyžádalo dva přídavky, které uzavřely nejen výjimečný pondělní podvečer, ale i celé Hudební léto.

Závěrečný koncert byl také beneficí, kdy vybrané vstupné ve výši 24.027,- Kč bylo věnováno na projekt „Krůčky pro Eričku“. Jsme rádi, že jsme mohli zprostředkovat tento příspěvek malé Erice Malátové z Konopáče, která statečně bojuje s postvakcinační encefalopatií. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.

Závěrečné poděkování organizátora – Římskokatolické farnosti, patří partnerům, bez kterých by festival nemohl existovat. Na prvním místě generálnímu partnerovi festivalu Energeia o.p.s., dále Městu Heřmanův Městec, Pardubickému kraji, řadě nejen místních firem a společností, mediálním partnerům a mnoha dobrovolníkům podílejících se na organizaci celého festivalu. Děkujeme!

Mimořádný koncert byl pomyslnou tečkou za úspěšným XII. ročníkem festivalu. Sedm koncertů zaznamenalo letos rekordní zájem posluchačů nejen z našeho města, ale i širokého okolí. Máme velkou radost z množství positivních ohlasů, kterých se festivalu dostalo. Nakonec jeho hlavní smyslem je přinést radost z krásné hudby a špičkových interpretů co nejširšímu spektru posluchačů. A věříme, že i duchovní prostředí, doslova genius loci, kostela sv. Bartoloměje vytváří svoji neopakovatelnou atmosféru a snoubí krásy umění a duchovní rozměr tohoto místa.

Marek Výborný

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *