Výuka náboženství v novém školním roce

imagesPředmět „Náboženská výchova“ je zařazen mezi nepovinné předměty Základní školy v Heřmanově Městci. Je určen žákům 1. – 9. tříd. V letošním školním roce bude jeho pravidelná výuka probíhat nadále v učebně ve farní budově. Rozdělení do skupin bude určeno podle počtu přihlášených dětí. Hodinová dotace je 1 vyučovací hodina týdně (tj. 45 min) a přesná doba výuky bude určena podle rozvrhu dětí na první schůzce.

První informativní schůzka proběhne ve čtvrtek 8.9. od 11.30 do 14:00 v učebně na faře. Děti si přinesou rozvrhy, abychom se mohli domluvit na rozdělení do skupin a časech setkání (počítejte prosím se čtvrtkem odpoledne!). Ráda zodpovím dotazy k předmětu či výuce.

Protože se jedná o nepovinný předmět, je nutné děti písemně přihlásit. Formuláře přihlášky obdržíte na informativní schůzce a vyplněné je děti přinesou na 1. hodinu. S jakýmikoli dotazy se můžete obracet osobně nebo telefonicky (tel.732 142 863). Těším se na spolupráci jak s Vašimi dětmi tak s Vámi, rodiči.

Markéta Výbornávyučující „Náboženské výchovy“