Výuka náboženství

Předmět „Náboženská výchova“ je zařazen mezi nepovinné předměty Základní školy v Heřmanově Městci. Je určen žákům 1. – 9. tříd. V letošním školním roce bude jeho pravidelná výuka probíhat nadále v učebně ve farní budově.  Vyučovat ho bude Markéta Výborná. Rozdělení do skupin bude určeno podle počtu přihlášených dětí. Hodinová dotace je 1 vyučovací …

Začíná nový školní rok

V neděli 3. září, den před zahájením nového školního roku, budeme při mši sv. prosit o potřebné dary Ducha Svatého pro děti, …

Poutní slavnost sv. Bartoloměje

V neděli 27. srpna oslavíme společně poutní slavnost naší farnosti, připomeneme patrona kostela a našeho města, apoštola Bartoloměje, jehož svátek připadá na …