Česká křesťanská akademie připomene výročí Martina Luthera

V úterý 31. října uplyne 500 let od chvíle, kdy ve Wittenbergu zveřejnil německý teolog, kazatel a reformátor Martin Luther svých 95 tezí. Ty byly určeny k akademické diskusi a byly kritickou reakcí na tehdejší situaci nejen církve, ale i evropské společnosti. Fakticky tím byla odstartována reformace, která zásadním způsobem …

Výuka náboženství

Předmět „Náboženská výchova“ je zařazen mezi nepovinné předměty Základní školy v Heřmanově Městci. Je určen žákům 1. – 9. tříd. V letošním školním roce …

Začíná nový školní rok

V neděli 3. září, den před zahájením nového školního roku, budeme při mši sv. prosit o potřebné dary Ducha Svatého pro děti, …

Poutní slavnost sv. Bartoloměje

V neděli 27. srpna oslavíme společně poutní slavnost naší farnosti, připomeneme patrona kostela a našeho města, apoštola Bartoloměje, jehož svátek připadá na …