Ekumenické rozloučení s létem 27. září

Tradičně v předvečer svátku sv. Václava připravujeme setkání farníků, bratří a sester z ČCE a CČSH a dalších přátel na farní zahradě. Rozloučení s létem bude předcházet od 18 hodin ekumenická bohoslužba v kostele Zvěstování Panny Marie v Barákově ulici. Po bohoslužbě jste zváni na „Rozloučení s létem“ na zahradě evangelické fary …

Výuka náboženství

Předmět „Náboženská výchova“ je zařazen mezi nepovinné předměty Základní školy v Heřmanově Městci. Je určen žákům 1. – 9. tříd. V letošním školním roce …

Začíná nový školní rok

V neděli 3. září, den před zahájením nového školního roku, budeme při mši sv. prosit o potřebné dary Ducha Svatého pro děti, …

Poutní slavnost sv. Bartoloměje

V neděli 27. srpna oslavíme společně poutní slavnost naší farnosti, připomeneme patrona kostela a našeho města, apoštola Bartoloměje, jehož svátek připadá na …