Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2016

Tříkráloví koledníci děkují všem občanům, kteří přispěli v Tříkrálové sbírce Charity Česká republika, která se uskutečnila tuto sobotu 9. ledna. V Heřmanově Městci, Chotěnicích, Konopáči, Radlíně a Kostelci se vybrala při počtu 15 skupinek opět po roce rekordní částka 105.758,- Kč. Zdá se to až neuvěřitelné. Vaše štědrost a solidarita …

Tříkrálová sbírka 2016

V Heřmanově Městci budou skupinky tří králů navštěvovat domácnosti v sobotu 9. ledna od 09:00 hod. Předem Vám děkujeme, že nenecháte své dveře zavřeny. Jsme si vědomi, že podobných sbírek je celá řada a ekonomická situace mnohých není ideální, ale budeme vděční i za drobné příspěvky. Každá koruna pomůže našim bližním …

Česká křesťanská akademie zve na přednášku Marka Orko Váchy

Na podzim vznikla v Heřmanově Městci za spolupráce křesťanů všech místních sborů a farností místní skupina České křesťanské akademie. ČKA chce v křesťanském duchu pomáhat rozvoji svobodné české společnosti na poli kultury, politiky a ekonomie. Je to nezávislé sdružení občanů, které je otevřeno nejenom křesťanům všech církví, ale i lidem, kteří …