Tříkrálová sbírka v Heřmanově Městci opět rekordní – 125.006,- Kč!

Tříkráloví koledníci děkují všem občanům, kteří přispěli v Tříkrálové sbírce Charity Česká republika, která se uskutečnila v sobotu 5. ledna. V Heřmanově Městci, Konopáči, Chotěnicích, Radlíně a Kostelci se vybrala rekordní částka 125.006,- Kč. Vaše štědrost a solidarita je obdivuhodná. A dík patří také všem koledníkům, kteří pomohli získat tuto vysokou částku, která pomůže mnoha potřebným přímo v našem regionu, ale i dalším lidem v nouzi doma i v zahraničí.
Tříkrálové sbírky zúčastnilo 16 tříkrálových skupinek – tedy počet 55 koledníků a jejich průvodců. Nejmladšímu „králi“ byly 4 roky, nejstaršímu 57 let. Počasí bylo skutečně „psí“, sněhová břečka, déšť a ostrý vítr. Přesto je zřejmé, že Tříkrálová sbírka, kterou u nás pořádáme již od roku 2000, se stala očekávanou akcí první soboty nového roku. Koledníci se setkali s minimem negativních reakcí. Naopak mnohde již byli vyhlíženi a netrpělivě očekáváni. Na řadě míst nechyběly slzy dojetí při dětském zpěvu koledy. Koledníci byli zváni k posezení a drobnému občerstvení nebo jim byl nabídnut teplý čaj. V naprosté většině se setkali se zájmem občanů a často s nečekanou štědrostí. Stalo se, že si s koledníky zazpívali koledu a na řadě míst sami chtěli označit příbytek písmeny K+ M+ B+ a rokem 2019. O štědrosti svědčí i vzkazy nepřítomných s ponechaným příspěvkem na dveřích do bytu. Setkali jsme se také s dárci, kteří vyrazili samo za koledníky po městě, nebo nedočkavostí přímo na farní základnu. Díky trpělivosti a houževnatosti dětí se podařilo navštívit většinu domácnosti včetně místních částí Konopáč, Chotěnice a Radlín (šestnáctá skupina také navštívila obyvatele Kostelce u H.M.). Nikdo to nevzdal! Nezřídka obdarovali občané děti nejen finančním příspěvkem, ale i různými sladkostmi a ovocem. Máme radost, že si tato novoroční tradice získala své místo, je pestrá milým setkáním se svými sousedy či spoluobčany a lidé jsou s obdivuhodnou štědrostí ochotni přispět potřebným. Všem jim patří velký dík a uznání!

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 v Heřmanově Městci bude použit na projekty Farní charity v Chrudimi s působností i na Heřmanoměstecku:

  •  Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba včetně osobní asistence – region Chrudimska včetně Heřmanova Městce a okolí
  • Občanská poradna – i pro občany Heřmanova Městce
  • Humanitární pomoc v ČR i zahraničí dle aktuální potřeby

Stále je také možnost přispět formou dárcovské  DMS. Její formát je DMS KOLEDA 30 (nebo 60 či 90) na číslo 87 777. Informace na www.trikralovasbirka.cz.

Koledníci jsou vděční za všechny dary i velmi srdečná přijetí. Vaší štědrosti si velmi vážíme. Děkujeme, že jste spolu s námi začali nový rok dobrým skutkem!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *