Tříkrálová sbírka 2018 – rekord opět překonán

Tříkráloví koledníci děkují všem občanům, kteří přispěli v Tříkrálové sbírce Charity Česká republika, která se uskutečnila tuto sobotu 6. ledna. V Heřmanově Městci, Konopáči, Chotěnicích, Radlíně a Kostelci se vybrala opět rekordní částka 118.625,- Kč. Vaše štědrost a solidarita je obdivuhodná. A dík patří také všem koledníkům a jejich dospělým průvodcům, kteří pomohli získat tuto vysokou částku.
V Heřmanově Městci a jeho místních částech Tříkrálové sbírky zúčastnilo 16 tříkrálových skupinek – tedy počet 52 koledníků a jejich průvodců. Nejmladšímu „králi“ byly 3 roky, nejstaršímu 58 let. Počasí bylo po loňských mrazech skutečně velmi milé až jarní. Je také patrné, že Tříkrálová sbírka, kterou u nás pořádáme již od roku 2000, se stala očekávanou akcí první soboty nového roku. Koledníci se setkali s minimem negativních reakcí. Naopak mnohde již byli vyhlíženi a netrpělivě očekáváni. Na řadě míst nechyběly slzy dojetí při dětském zpěvu koledy. Koledníci byli zváni k posezení a drobnému občerstvení nebo jim byl nabídnut čaj (třeba i do kelímku na cestu). V naprosté většině se setkali se zájmem občanů a často s nečekanou štědrostí. Stalo se, že si s koledníky zazpívali koledu a na řadě míst sami chtěli označit příbytek písmeny K+ M+ B+ a rokem 2018. O štědrosti svědčí i vzkazy nepřítomných s ponechaným příspěvkem na okně a koledou pro děti. Setkali jsme se také s dárci, kteří vyrazili samo za koledníky po městě, nebo s velmi vysokým darem od zcela neznámého člověka procházejícího přes náměstí. Jeho jedinou podmínkou bylo vysvětlení iniciál K+ M+ B+ v jejich latinském originálu („Kristus ať požehná tento příbytek“). Díky trpělivosti dětí se podařilo navštívit většinu domácnosti včetně místních částí Konopáč, Chotěnice a Radlín (šestnáctá skupina také navštívila obyvatele Kostelce u H.M.). Nezřídka obdarovali občané děti nejen finančním příspěvkem, ale i koláči či různými sladkostmi a ovocem. Máme radost, že si tato novoroční tradice získala své místo, je pestrá milým setkáním se svými sousedy či spoluobčany a lidé jsou s obdivuhodnou štědrostí ochotni přispět potřebným. Všem jim patří velký dík a uznání!
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 v Heřmanově Městci bude použit na projekty Farní charity v Chrudimi s působností i na Heřmanoměstecku:

  • Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba – region Chrudimska
  • Občanská poradna – i pro občany Heřmanova Městce
  • Humanitární pomoc v ČR i zahraničí dle aktuální potřeby

Možnost dárcovské Její formát je DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777. To pro ty, kteří třeba nebyli doma nebo u nich tři králové nebyli a chtějí přispět. Informace na www.trikralovasbirka.cz.

Koledníci jsou vděční za všechny dary i velmi srdečná přijetí. Vaší štědrosti si velmi vážíme. Děkujeme, že jste spolu s námi začali nový rok dobrým skutkem!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *