Hudební léto 2015

XI. ročník festivalu „Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“ v Heřmanově Městci

Program

14. 6. 2015 – zahajovací koncert – „La Quattro Stagioni“ – Antonio Vivaldi: „Čtvero ročních dob“
Barocco sempre giovane, umělecký vedoucí Josef Krečmer
Iva Kramperová – housle
Alfred Strejček – recitace
Festival uvede komorní soubor složený ze špičkových mladých českých profesionálních hudebníků Barocco sempre giovane s houslistkou Ivou Kramperovou. Společně s českým hercem a recitátorem Alfredem Strejčkem uvedou patrně nejznámější koncert Antonio Vivaldiho „Čtvero ročních dob“, který bude provázet recitace Vivaldiho sonetů.

28. 6. 2015 – Prague Cello Quartet – „Od filmu k rocku“
Jan Zvěřina – violoncello
Petr Špaček – violoncello
Jan Zemen – violoncello
Ivan Vokáč – violoncello
Čtveřice mladých umělců toho má společného více, než by se mohlo na první pohled zdát. Každý z nich je profesionálním violoncellistou, absolventem pražské hudební akademie. Všichni za sebou mají také studium hudby v zahraničí a četné účasti na prestižních domácích i zahraničních soutěžích a festivalech. Především však společně tvoří originální a v České republice zcela unikátní uskupení s názvem PRAGUE CELLO QUARTET. Koncert slibuje pokračování každoročního kroku mimo klasickou hudbu v prostorách renovované farní zahrady.

12. 7. 2015 – „Slavné árie a deuty ze světových oratorií“
Přemysl Kšica – varhany
Miroslav Laštovka – trubky
Jan Morávek – baryton
Štěpánka Heřmánková – soprán
Hudební léto je neodmyslitelně spjato s barokními varhanami v kostele sv. Bartoloměje. Tento koncert bude ve znamení nejen klasické varhanní hudby v podání předního českého varhaníka Přemysla Kšici regenschoriho z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, ale také trumpetisty orchestru Státní opery v Praze Miroslava Laštovky a vítěze mezinárodní pěvecké soutěže v Karlových varech barytonisty Jana Morávka.

26. 7. 2015 – Hradišťan – umělecký vedoucí Jiří Pavlica
Jiří Pavlica – umělecký vedoucí, housle, zpěv
Alice Holubová – zpěv
David Burda – klarinet, flétny, zpěv
Milan Malina – cimbál, zpěv
Milan Gablas – kontrabas, zpěv
Roman Gill – viola, zpěv
Roman Fojta – klávesy, perkuse, zpěv
Koncert byl do dramaturgie zařazen po velkém úspěchu Jiřího Pavlici a Hradišťanu při naší festivalové zastávce v roce 2013. Slibuje být opět skutečnou lahůdkou a hudebním zážitkem, který se zařadí k vrcholům celého festivalu. Představí se na něm Hradišťan, který je ojedinělým tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem.

9. 8. 2015 – Koncert účastníků Mezinárodních smyčcových kurzů v Litomyšli
K filosofii festivalu od jeho počátku patří také dávat prostor mladým začínajícím uměleckým nadějím. Proto dlouhodobě spolupracujeme s Mezinárodními smyčcovými kurzy prof. Milana Vítka v Litomyšli. V rámci Hudebního léta tak vystoupí vynikající studenti z Jižní Koreje, Spojených států amerických, Dánska, České republiky a řady dalších zemí.

23. 8. 2015 – Gentlemen Singers – „Evokace“
Vokální soubor Gentlemen Singers z Hradce Králové je jediným profesionálním mužským oktetem svého druhu v České republice, vítězem mezinárodních soutěží a pravidelným účastníkem významných festivalů od USA až po Jižní Koreu. Program „Evokace“ představí duchovní repertoár různých stylových období včetně soudobé hudby, spirituálů a skladeb napsaných přímo pro soubor GS.
Dramaturgie festivalu sleduje a naplňuje několik záměrů:
XI. ročník má ambici ukázat pestrost hudebního výrazu jak výběrem programu, který obsáhne období od baroka až po současnost, tak i pestrým výběrem špičkových interpretů v osobnostech např. Jiřího Pavlici nebo Alfréda Strejčka. Pestrostí dramaturgie chceme přitáhnout co nejširší spektrum posluchačů a tím přispět k popularizaci klasické hudby. K tomu slouží i externí koncert mimo prostory kostela, v roce 2015 na farní zahradě. Patří k vyhledávaným bodům festivalového programu.
Jedním z cílů je spojit hudbu s duchovním prostředím liturgického prostoru. Přinést posluchačům možnost nechat hudbu případně i mluvené slovo promluvit k nitru člověka. Jedná se o nabídku letního zastavení a načerpání sil v čase odpočinku a dovolených. Festival se stal ve své krátké historii vyhledávaným hudebním počinem nejen obyvatel heřmanoměsteckého regionu.

 

Návštěvnost koncertů festivalu každoročně stoupá. V loňském roce činila v průměru téměř 210 osob na jeden koncert. Festival se stal vyhledávanou kulturní akcí pro posluchače z širokého regionu Pardubického kraje. Věříme, že nabídka koncertů přitáhne opět do působivého prostředí kostela sv. Bartoloměje jak pravidelné posluchače, tak i turisty a rekreanty letní sezóny 2015. Těšíme se na společnou oslavu krásné hudby.