Žestě Hudby Hradní stráže byly ozdobou Hudebního léta v Heřmanově Městci

Po externím koncertu slovenského souboru Cigánští Diabli se XIII. ročník mezinárodního festivalu „Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“ opět vrátil do „domovských“ festivalových kulis kostela sv. Bartoloměje. V neděli 9. července zde vystoupil Žesťový kvintet Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. A koncert to byl vskutku skvostný! Ocenilo to dlouhým aplausem bezmála 200 posluchačů, kteří zcela zaplnili kostel sv. Bartoloměje. V úpravách pro trubky, trombón, lesní roh a tubu zazněla známá díla Bacha, Mozarta či Händela. Program zpestřily také skladby komponované právě pro žesťová uskupení, které daly vyniknout interpretačním kvalitám všech členů souboru. Nadšené publikum ocenilo zjevně také fyzicky náročný koncert provedený i v letním parnu ve slavnostních uniformách Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Neobvyklé aranžmá předehry z Mozartovy Figarovy svatby nebo tóny z Händelova oratoria Juda Makabejský byly skutečnou virtuózní oslavou hudby převážně barokního a klasicistního období. I dle ohlasů bude koncert patřit k tomu nejlepšímu z letošního Hudebního léta.   

Festival se překlopil do své druhé poloviny. Pokračuje v pravidelném rytmu 14 dnů. V neděli 23. července se od 17 hodin představí jeden z nejlepších současných českých barytonistů patřící i k evropské špičce pěveckého umění, sólista Národního divadla v Praze i Brně, Roman Janál. Vystoupí společně se známým českých varhaníkem a organologem Václavem Uhlířem. Program nazvaný „Lesk a virtuozita duchovních písní klasicismu“ nabídne výběr známých i méně známých děl Ludwiga van Beethovena, Leopolda Koželuha, Josepha Haydna či Františka Xavera Brixiho. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost hudebního propojení barokních varhan kostela sv. Bartoloměje s brilantním pěveckým uměním.

Marek Výborný