Zemřel P. Pavel Hájek

V úterý 26. prosince zemřel ve věku 78 let P. Pavel Hájek. Řadu let vypomáhal i v naší farnosti. Ještě za působení kanovníka Václava Jakubce vedl účetnictví a hospodaření farnosti a aktivně vypomáhal v duchovní službě. Často jsem se s ním setkávali při bohoslužbách, když zastupoval místní kněze. Byl aktivní i v tzv. podzemní církvi před rokem 1989. Děkujeme o. Pavlovi za vše, co pro naše farní společenství i naši církev vykonal. Za dar jeho života poděkujeme a rozloučíme se s ním v sobotu 6. ledna ve 13:30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. R.I.P.