Začíná nový školní rok

V neděli 3. září, den před zahájením nového školního roku, budeme při mši sv. prosit o potřebné dary Ducha Svatého pro děti, studenty i pedagogy do jejich společného úsilí na cestě vzdělávání a výchovy. Současně budou tuto neděli k dispozici informace k výuce náboženské výchovy. Počítejte, prosíme, při svém plánování kroužků a dalších aktivit dětí, že výuka bude pravděpodobně probíhat opět ve čtvrtek po vyučování.