Výuka náboženství

Předmět „Náboženská výchova“ je zařazen mezi nepovinné předměty Základní školy v Heřmanově Městci. Je určen žákům 1. – 9. tříd. Náboženství mohou ale navštěvovat i žáci dalších škol včetně gymnázií a učilišť. V letošním školním roce bude jeho pravidelná výuka probíhat nadále v učebně ve farní budově. Vyučovat ho bude Markéta Výborná a P. Adrian Jaroslav Sedlák (nejstarší skupinu). Rozdělení do skupin bude určeno podle počtu přihlášených dětí. Hodinová dotace je 1 vyučovací hodina týdně (tj. 45 min) a přesná doba výuky bude určena podle rozvrhu dětí na první schůzce.
Rádi zodpovíme dotazy k předmětu či výuce. Protože se jedná o nepovinný předmět, je nutné děti písemně přihlásit. Formuláře přihlášky obdrží děti v rámci zahájení výuky ve čtvrtek 13. září. S jakýmikoli dotazy se můžete obracet osobně nebo telefonicky (tel. 732 142 863). Těšíme se na spolupráci jak s Vašimi dětmi tak s Vámi, rodiči.

Markéta Výborná P. Adrian Jaroslav Sedlák
vyučující „Náboženské výchovy“ administrátor