Tříkrálová sbírka letos pouze on-line

Bohužel vzhledem k nelepšící se epidemiologické situaci bylo Farní Charitou v Chrudimi rozhodnuto, že Tříkrálová sbírka spojená s koledou po domácnostech se letos neuskuteční. Přesto prosíme všechny o podporu projektů pečovatelské a ošetřovatelské služby a dalších v rámci on-line sbírky. Je možné přispět jakoukoli částkou přes www.trikralovasbirka.cz. Zde vyberte z možností CHRUDIM FCH a Váš příspěvek bude z podstatné části určen právě na místní projekty. Další možnosti najdete na přiloženém letáku.
Až do neděle 17 ledna je možné také vložit svůj dar do tříkrálové kasičky v kostele sv. Bartoloměje, který je otevřen ve všední dny v době bohoslužeb a v neděli od 10:30 do 11:30. hod. Zde si také můžete jako poděkování vzít tradiční cukr a kalendář, případně samolepku na dveře. Všem dárcům předem děkujeme!