Tříkrálová sbírka 2017 opět rekordní- děkujeme!

Tříkráloví koledníci děkují všem občanům, kteří přispěli v Tříkrálové sbírce Charity Česká republika, která se uskutečnila tuto sobotu 7. ledna. V Heřmanově Městci, Konopáči, Chotěnicích, Radlíně a Kostelci se vybrala rekordní částka 110.876,- Kč. Vaše štědrost a solidarita je obdivuhodná. A dík patří také všem 58 koledníkům a jejich dospělým průvodcům, kteří v patnácti tříkrálových skupinkách pomohli získat tuto vysokou částku, která pomůže mnoha potřebným přímo v našem regionu, ale i dalším lidem v nouzi doma i v zahraničí.

V Heřmanově Městci a jeho místních částech se Tříkrálové sbírky zúčastnilo 15 tříkrálových skupinek – tedy počet 58 koledníků a jejich průvodců. Nejmladšímu králi byly 4 roky, nejstarší „královně“ 65 let. Počasí bylo tentokrát skutečně zimní, teplota se pohybovala pod –10 ˚C. O to větší uznáni zaslouží

všichni koledníci, nikdo z nich se neomluvil. Mnohde pro ně měli připravený také čaj a různé drobné občerstvení a to i v obchodech v centru města! V naprosté většině se setkali se zájmem občanů a často s nečekanou štědrostí. Stalo se, že si s koledníky zazpívali koledu a na řadě míst sami chtěli označit příbytek písmeny K+ M+ B+ a rokem 2017. O štědrosti svědčí i dopis pro koledníky připevněný na dveřích jednoho bytu, kde byl vzkaz s prosbou o označení dveří, s finančním příspěvkem do sbírky a omluvou nepřítomnosti. Díky trpělivosti i všech malých dětí se podařilo navštívit většinu domácnosti včetně místních částí Konopáč, Chotěnice a Radlín (šestnáctá skupina také navštívila obyvatele Kostelce u H.M.) a v naprosté většině se setkali s přívětivým přístupem, někde až s dojetím čekali na koledu. Nezřídka obdarovali občané děti nejen finančním příspěvkem, ale i koláči či různými sladkostmi a ovocem – kuriozitou byla i lahev vaječného likéru. Mnozí občané na koledníky s netrpělivostí čekali a vyhlíželi je z oken svých příbytků. Máme radost, že si tato novoroční tradice získala své místo, je pestrá milým setkáním se svými sousedy či spoluobčany a lidé jsou s obdivuhodnou štědrostí ochotni přispět potřebným. Všem jim patří velký dík a uznání!
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 v Heřmanově Městci bude použit z podstatné části na projekty Farní charity v Chrudimi s působností i na Heřmanoměstecku:

  • Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba – region Chrudimska i Heřmanoměstecka
  • Občanská poradna – i pro občany Heřmanova Městce
  • Humanitární pomoc v ČR i zahraničí dle aktuální potřeby

V případě potřeby se na ní můžete obrátit a využít její služby (Chrudim.charita.cz).
Pro ty, kteří třeba nebyli doma nebo u nich tři králové nebyli a chtějí přispět existuje mimo jiné možnost dárcovské DMS. Její formát je DMS KOLEDA a odesílá se na číslo 87 777. Informace na www.trikralovasbirka.cz.

Koledníci jsou vděční za všechny dary i velmi srdečná přijetí. Vaší štědrosti si velmi vážíme. Děkujeme, že jste spolu s námi začali nový rok dobrým skutkem!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *