Noc kostelů 2018 nabídne biblický příběh, recitál dcery Petra Hapky i mimořádnou prohlídku varhan

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před čtrnácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1400 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky téměř 6 000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i 450 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci.
Letos tak budou moci podesáté návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Noc kostelů se uskuteční v pátek 25. května. Podrobnosti a program na všech místech ČR najdete na www.nockostelu.cz. Neváhejte vyrazit!

Program Noci kostelů 2018 v Heřmanově Městci
V rámci ekumenické spolupráce opět připravujeme společně zástupci všech tří křesťanských společenství program Noci kostelů v Heřmanově Městci. A co nás v pátek 25. května čeká: začneme společně v 19:30 v Husově sboru CČSH, kde po ekumenickém zahájení, přivítání a krátké modlitbě nabídneme hudební recitál šansonů a písní Markéty Voříškové Hapka, dcery známého hudebního skladatele, autora mnoha písní Petra Hapky, a Jiřího Vedrala. Potom se přesuneme do evangelického sboru, kde od 20:40 hod., kde se zaposloucháme do čtení z deníků biblických žen Ley a Ráchel. Přibližně od 21:30 hod. bude pokračovat program v kostele sv. Bartoloměje, který bude letos zaměřen zvláště na historické varhany pocházející z roku 1765, jejichž stav vyžaduje nutnou opravu, která se aktuálně připravuje. Uslyšíte jejich zvuk při krátké koncertní ukázce, ale budete mít také nevšední příležitost se k varhanám na kůr přímo podívat při komentované prohlídce kůru. A Noc kostelů již tradičně uzavřeme modlitbou a ztišením nad slovy modliteb významných osobností. Noci kostelů se můžete zúčastnit v jakémkoli rozsahu, můžete kdykoli přijít i odejít. Těšíme se na Vás.

Marek Výborný, Alena Tučková a Jan Plecháček