Noc kostelů 2017 – „Co se nosí v kostelích“, hudba i autorské čtení

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před třinácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku a o rok později také v Estonsku. V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1400 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky téměř 8 000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i 500 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci.

Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Noc kostelů se uskuteční v pátek 9. června. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 10,17 z knihy Moudrosti: „Za dne jim byla záštitou, NOC prozářila hvězdami.“

Podrobnosti a program na všech místech ČR najdete na www.nockostelu.cz. Neváhejte vyrazit!

Program Noci kostelů 2017 v Heřmanově Městci

V rámci ekumenické spolupráce opět připravujeme společně zástupci všech tří křesťanských společenství program Noci kostelů v Heřmanově Městci. A co nás v pátek 9. června čeká: začneme společně v 19:30 v kostele sv. Bartoloměje, kde po ekumenickém zahájení, přivítání a krátké modlitbě nabídneme téma „Látky či oděvy v liturgii aneb co se v kostelích nosilo a nosí“. Po loňské výstavě liturgických předmětů bude letos připravena malá výstava nejen bohoslužebného oblečení s odborným výkladem a besedou. Následovat bude tradiční hudební program. Letošním minikoncertem pro Noc kostelů bude vystoupení Královéhradeckého souboru lesních rohů v dobových historických kostýmech. Společně potom zavítáme do evangelického sborového domu. Zde nám od 21:15 představí básník a výtvarník Pavel Rejchrt vybrané texty ze své knihy „Varta verše“. V Husově sboru se potom můžeme těšit ve 22:00 na recitál Oldřicha Janoty.  A Noc kostelů již tradičně uzavřeme modlitbou a ztišením nad slovy modliteb významných osobností. Noci kostelů se můžete zúčastnit v jakémkoli rozsahu, můžete kdykoli přijít i odejít. Těšíme se na Vás.

Marek Výborný a Jan Plecháček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *