Nad sobotním ránem 3. října 2020 zemřel Kristův kněz P. Josef Smola

Dnes ráno si Pán vzal k sobě P. Josefa Smolu. Pohřeb se plánuje na pátek 9.10. v 13:30 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích. Mše svatá s pohřebními obřady bude téhož dne v 16 hodin ve hřbitovním kostele Svatého Ducha v Dobrušce. Následně budou jeho tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově. Vzpomeňme v modlitbě za spásu jeho duše”.