Modlitba za odvrácení pandemie

Připojme se k modlitbě, k níž vyzývají biskupské konference evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa,
všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti, které se
v této obtížné, zmatené a zděšené době
v mnoha částech Evropy a světa
na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům,
sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky,
ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe,
který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Kardinál Jean-Claude Hollerich a kardinál Angelo Bagnasco,
předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí.

Verze ke stažení pro tisk