Personální změna v naší farnosti

Z rozhodnutí našeho diecézního biskupa dochází v naší farnosti od 1. srpna ke změně kněze.
Pan děkan Josef Smola odchází ze zdravotních důvodů po devíti letech služby v naší farnosti na zasloužený odpočinek.  Do naší farnosti přichází P: ThLic. Adrian Jaroslav Sedlák, který doposud sloužil v Trutnově a okolí. Nového kněze ve farnosti uvítáme při nedělní mši svaté 5.srpna, kdy se současně rozloučíme a poděkujeme panu děkanovi Smolovi za službu v naší farnosti. 

Oběma kněžím vyprošujeme Boží požehnání!