Od 12.10. jsou bohoslužby s účastí jen do 10-ti osob. Opět budou probíhat online přenosy.

Od 12.10. jsou bohoslužby s účastí jen do 10-ti osob. Diecézní biskup znovu uděluje dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách, a to do odvolání. Nedělní bohoslužby od neděle 18.10. 2020 budou přenášeny na sociálních sítích farnosti přes youtube, odkaz naleznete na stránkách farnosti. Svaté přijímání bude možné přijmout v kostele v neděli od 14:00 -15:00 h. Všechny mešní úmysly budou slouženy v dohodnutých termínech.

 

V kostele je k dispozici modlitba za odvrácení epidemie. Je také vyvěšena na
stránkách farnosti. Vyzývám, abychom se ji modlili každý den společně v
rodinách.
Příští neděle je nedělí misijní. Pro misijní materiály si můžete přijít příští neděli
od 14:00 do 15:00 h. Pokladnička pro podporu Papežského misijního díla bude
připravena u misijních materiálů uprostřed kostela. Předem děkujeme a Pán Bůh
zaplať za jakýkoli příspěvek.