Noc kostelů 2019 s procházkou po heřmanoměsteckých kostelech, kaplích a modlitebnách

Před deseti lety poprvé nabídla Noc kostelů široké veřejnosti v České republice možnost
navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit
s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru
či setkání. Inspirace přišla z Rakouska, kde se Noc kostelů setkala s velkou odezvou. V roce
2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a poprvé se konala ve 34 kostelech v České republice.
O rok později už mohli lidé navštívit kostely a modlitebny v celé České republice a
v současné době se při Noci kostelů otevírají široké veřejnosti dveře přibližně 1500 kostelů a
modliteben.
Letošní Noc kostelů proběhne v pátek 24. května. Už podesáté se do ní zapojují i církevní společenství v Heřmanově Městci a zvou vás, abyste se přišli podívat do zdejších kostelů, modliteben a kaplí.

Mottem letošní Noci kostelů je prorocké slovo „Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se
zasvěcuje svátek.“ Svátek otevřených kostelů v Heřmanově Městci začne v 19.00 zahájením
výstavy nazvané „Bůh miluje cizince“ v modlitebně sboru Českobratrské církve evangelické
v Zahradní ulici 537. Výstava se pokusí ukázat, jak se bible dívá na cizince, solidaritu a
pohostinnost, a tak pomoci v hledání odpovědi i na živé otázky naší společnosti. Výstava
bude průběžně přístupná až do následujícího pátku.
Ekumenické zahájení Noci kostelů bude ve 20.00 v kostele sv. Bartoloměje a po něm ve
20.10 se budete moci při komentované prohlídce dozvědět více o celém kostele sv.
Bartoloměje, od 20.30 pak bude možnost nahlédnout i do hrobky pod podlahou kostela, která
jinak přístupná nebývá.
V nadpisu ohlášená komentovaná procházka po kostelech, kaplích a modlitebnách
v Heřmanově Městci, po které se řada lidí ptala, začne u kostela sv. Bartoloměje ve 20.45. Po
8 letech tak budete mít znovu možnost navštívit kapli Svatého Kříže v Domově pro seniory,
kostel Panny Marie, Husův sbor, evangelickou modlitebnu i obě kaple „střežící“ vstup do
města.
Program Noci kostelů pro vás opět připravují společně všechna tři křesťanská společenství a
těší se na vaši návštěvu.

Jan Plecháček, Marek Výborný