Nedělní mše opět za účasti lidu – online přenos přes kanál YouTube již nebude

Milí farníci, od 11. května nové vládní ustanovení umožňuje slavit mše svaté s počtem 100 účastníků.
To znamená že nědělní mše v kostele sv. Bartoloměje (počínaje nedělí 17. května) budou opět přístupny veřejnosti.
Online přenos přes kanál YouTube již nebude.

 

 

 

Podmínky pro účastníky bohoslužby:
  •  v kostele účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, kteří mohou být pospolu v lavici
  • účastníci mše sv. si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce – dezinfekce je umístěna na stolečku u vchodu
  • účastníci mše sv. nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie 
  • v rámci mše sv. se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.