Změny v pravidelném programu bohoslužeb

Od 1. 9. 2018 dochází rozhodnutím duchovního správce po projednání s pastorační radou farnosti k úpravám v programu pravidelných bohoslužeb. Ruší se sobotní večerní mše sv. v Heřmanově Městci, naopak sobotní mše sv. s nedělní platností bude nejen ve Vápenném Podolu od 16:00, ale nově i ve Stolanech v 17.30. V neděli zůstávají v platnosti časy v Morašicích (8.00) a Heřmanově Městci (9.30). V 11.00 se budou pravidelně střídat mše sv. v Jezbořicích a Svinčanech. Odpolední mše sv. nebudou. V Prachovicích a Kostelci budou pouze mše sv. při poutní slavnosti a případně dle ohlášení. Kostel sv. Michaela v Lepějovicích přechází pod správu farnosti Přelouč. Každou druhou neděli v měsíci bude nedělní mše sv. v Heřmanově Městci zaměřena více pro děti. Ve všední den v pondělí mše sv. nebude, v úterý bude večerní v 18.00, ve středu ranní v 7.30. Ve čtvrtek bude večerní mše sv. v 18.00 až do dušiček v kostele Panny Marie. V pátek bude večerní mše sv. v 18.00.

Aktuální týdenní program naleznete na webových stránkách farnosti i na vývěskách v kostele i na náměstí.