Velikonoce ve farnosti sv. Bartoloměje Heřmanův Městec 2019

Květná (pašijová) neděle – 14. 4.
9.30 Mše svatá s žehnáním ratolestí a průvodem.
Po mši sv. Minitrh předmětů a drobností s velikonoční tématikou.

Uterý – 16. 4.
Od 17.00 hod. bude v kostele příležitost ke svátosti smíření.
Zpovídat bude P. Adamec a P. Sedlák.

Čtvrtek – 18. 4.
Zelený čtvrtek
18.00 Mše svatá na památku Večeře Páně.

Pátek – 19. 4.
Velký pátek
10.00 Křížová cesta s kytarou v zámeckém parku. Sraz je „ U sklípku“.
17.30 Tradiční „řachtání“ klapačkami z věže kostela.
18.00 Velkopáteční obřady na Památku umučení Páně.

Sobota – 20. 4.
Bílá sobota
08.00 – 10.00 Možnost adorace u Božího hrobu v kostele.
14.00 Sraz chlapců a otců u vchodu do parku, odkud společně vyrazí na pomlázkové proutí s rodinou Sekerákových.
19.30 Tradiční „řachtání“ klapačkami z věže kostela.
20.00 Velikonoční vigilie Zmrtvýchvstání Páně (začátek na farním dvoře).
Abyste se mohli do slavnosti aktivně zapojit, přineste si vlastní svíčky. Po vigilii pokračuje setkání všech přítomných na faře. Agapé je určeno všem.

Neděle – 1. 4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
9.30 Mše svatá
Při mši svaté budou požehnány velikonoční pokrmy.