OTEVŘENÍ KOSTELA PRO SOUKROMOU NÁVŠTĚVU K OSOBNÍ MODLITBĚ

Prosím návštěvníky, aby dodržovali bezpečnostní, hygienická opatření. Návštěva kostela je možná s respektem na počet lidí v kostele. Nanejvýš 10 lidí v prostoru kostela. Děkuji za pochopení.
Během návštěvy kostela k soukromé modlitbě je možné požádat kněze o svátost smíření, či přijetí eucharistie.

Tříkrálová sbírka v Heřmanově Městci 2020, rekord opět pokořen – 136.017,- Kč!

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Část výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc …

Tříkrálová sbírka – začněte s námi nový rok opět dobrým skutkem!

Již podevatenácté se na začátku ledna objeví i v Heřmanově Městci a okolních obcích tříkráloví koledníci s prosbou o pomoc potřebným. V loňském roce byli obdarováni rekordní částkou přesahující 125 tisíc Kč. Vážení spoluobčané, za vaší štědrost Vám patří obrovský dík. Ceníme si jí o to více, že si jsme vědomi často velmi …

VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 2019-2020

  neděle 22. prosince 4. NEDĚLE ADVENTNÍ Morašice Heřmanův Městec Svinčany 8:00 9:30 11:00   pondělí 23. prosince   DK Mše sv. – přinesení betlémského světla skautské tee –pee před kostelem od 17.00 do 19.00 hod. 18:00   úterý 24. prosince ŠTĚDRÝ DEN DK Vápenný Podol DK 15:00 17:00 00:00 …

Výstava betlému

V čase adventním se uskuteční již 15. výstava betlémů v Heřmanově Městci. Expozice bude umístěna v prostorách Městské galerie v Židovském dvojdomku. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 30. listopadu ve 14.00 hod., srdečně Vás zveme.  Výstava bude přístupná denně od 1. prosince  v čase 9 až 17 hodin a to až do neděle 15. prosince. V rámci výstavy bude také možné zakoupit vánoční pohlednice, betlémy …