Hudební léto – XVI. ročník (2020)

14. 6. 2020 – zahajovací koncert – „BACH!“

Koncert z díla největšího génia dějin hudby – J. S. Bacha

Komorní soubor Barocco Sempre Giovane
umělecký vedoucí – Josef Krečmer
Johann Sebastian Bach: Koncert pro housle a orchestr g moll, BWV 1056R
Johann Sebastian Bach: Koncert pro hoboj, housle a orchestr d moll, BWV 1060
Johann Sebastian Bach: Suita č.3 pro orchestr D dur, BWV 1068

28. 6. 2020 – Jaroslav Uhlíř s kapelou – „HODINA ZPĚVU“

Písničkový pořad pro malé i velké uši
externí koncert v přírodním amfiteátru zámeckého parku v Heřmanově Městci

Pro další „Hodinu zpívání“ si Jaroslav Uhlíř připravil pro své diváky opravdovou hudební lahůdku – koncertní program největších hitů, ve kterém vystupuje společně se skvělou doprovodnou kapelou v klasickém rockovém složení.
Diváci se mohou těšit na nezapomenutelné písničky, které vytvořil Jaroslav Uhlíř převážně ve spolupráci se Zdeňkem Svěrákem – Holubí dům, Severní vítr, Není nutno a spoustu dalších.

12. 7. 2020 – „Lesk žesťů“

BRASStet – žesťové kvinteto
Walter Hofbauer, Karel Hons – trubky
Barbora Kolafová – trombon
Daniela Roubíčková – lesní roh
Jakub Chmelař – tuba
pouť dějinami hudby v podání žesťového kvintetu

Anonymous: Sonata Die Bankelsängerlieder
Johann Sebastian Bach: Preludium a Fuga e moll, BWV 555
Domenico Scarlatti, arr. James DeCorsey: Klavírní sonáta, K 519
Georg Friedrich Händel: Largo z opery Xerxes
Antonín Dvořak, arr. Chris Hazell: Humoreska č. 7, Op. 101
Johan Strauss: Amor Marsch
Victor Ewald: Brass Quintet No. 2, Op. 6
Claude Debussy: Golliwogg’s Cake Walk
Jan Kučera: The four-color suite
Georg Gerschwin, arr. Lew Gillis: Four Hits for Five

26. 7. 2020 – „Mládí par excellence“

Koncert účastníků Mezinárodních smyčcových kurzů v Litomyšli – varhany
Vystoupí vynikající studenti z Jižní Koreje, Spojených států amerických, Dánska, Švédska, ČR a řady dalších zemí.

9. 8. 2020 – „Posel svobody“ – útrapy v boji o (nejen) tvůrčí svobodu

Sedláčkovo kvarteto

Michal Sedláček, Jan Maceček – housle, Tomáš Krejbich – viola, Matěj Štěpánek – violoncello
František Adam Jan Míča: Smyčcový kvartet č.4, G dur
Rafael Kubelík: Smyčcový kvartet č.3
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č.12, op.96, F dur „Americký“

23. 8. 2020 – Závěrečný koncert – „Per Aspera Ad Astra“

cesta od utrpení po jásavé Aleluja v dílech Haydna, Myslivečka a Mozarta
L´Armonia Terrena – komorní orchestr
Zdeněk Klauda – dirigent
Markéta Böhmová – soprán
Milan Al-Ashab – housle

Joseph Haydn: Symfonie č. 49 f moll “La Passione”
Josef Mysliveček: “Vorrei dirti il mio dolore”, árie Maddaleny z oratoria La Passione
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio E dur pro housle a orchestr
Wolfgang Amadeus Mozart: “Et incarnatus est”, sopránová árie z Velké mše c moll
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo pro housle a orchestr C dur
Wolfgang Amadeus Mozart: Exultate, jubilate. Moteto pro soprán a orchestr