Personální změna v naší farnosti

Z rozhodnutí našeho diecézního biskupa dochází v naší farnosti od 1. srpna ke změně kněze. Pan děkan Josef Smola odchází ze zdravotních důvodů po devíti letech služby v naší farnosti na zasloužený odpočinek.  Do naší farnosti přichází P: ThLic. Adrian Jaroslav Sedlák, který doposud sloužil v Trutnově a okolí. Nového …

XIV. ročník festivalu „Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“ začíná

V neděli 10. června bude slavnostně zahájen XIV. ročník mezinárodního festivalu „Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“. Zahajovacím koncertem nazvaným „Pocta předkům“ chceme připomenout všechny ty, kteří se před sto lety zasloužili o vznik samostatného Československého státu. Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice společně se spojenými pěveckými sbory Konzervatoře Pardubice, VUS, a Vlastislavem Heřmanův Městec uvedou …

„Demokracie není samozřejmostí“ – přiblíží v besedě České křesťanské akademie Daniel Herman

V posledním pomyslném křeslu pro hosta v Rytířském sále na zámku v tomto pololetí přivítáme Daniela Hermana. Bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, politik a bývalý ministr kultury přednese úvahu na vysoce aktuální téma „Demokracie není samozřejmostí“. S bohatými zkušenostmi perzekuce ze strany StB před rokem 1989, s příběhem své rodiny s židovskými kořeny, díky …

Velikonoce ve farnosti sv. Bartoloměje Heřmanův Městec 2018

Květná (pašijová) neděle – 25. 3. 9.30 Mše svatá s žehnáním ratolestí a průvodem Po mši sv. Minitrh předmětů a drobností s velikonoční tématikou ve prospěch farního projektu Adopce na dálku Středa – 28. 3. 16.60 Slavení svátosti smíření (P. Josef Smola a P. Hroznata Pavel Adamec) 18:00 Mše svatá …

Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje již po čtrnácté – předprodej na koncert „Vadrovali hudci“ od 19. 3.

Kvalitní hudba nejen v kulisách a atmosféře barokního kostela sv. Bartoloměje se stala již nedílnou součástí letních měsíců našeho města a regionu. Řk. farnost v letošním roce připravuje již jeho XIV. ročník, který přinese některé unikátní novinky. K nim bude zajisté patřit i externí koncert, který se poprvé uskuteční v …

Ekumenická bohoslužba za jednotu křesťanů

Ve čtvrtek 18. ledna začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. V jeho rámci Vás srdečně zveme v pátek 19. ledna v 18:00 hodin na ekumenickou bohoslužbu do Husova sboru CČSH. Tématem bohoslužby bude šestý verš 15. kapitoly knihy Exodus „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle“. Přijďte se setkat a společně …

Tříkrálová sbírka 2018 – rekord opět překonán

Tříkráloví koledníci děkují všem občanům, kteří přispěli v Tříkrálové sbírce Charity Česká republika, která se uskutečnila tuto sobotu 6. ledna. V Heřmanově Městci, Konopáči, Chotěnicích, Radlíně a Kostelci se vybrala opět rekordní částka 118.625,- Kč. Vaše štědrost a solidarita je obdivuhodná. A dík patří také všem koledníkům a jejich dospělým průvodcům, …

Tříkrálová sbírka – začněte s námi nový rok opět dobrým skutkem!

Již posedmnácté se na začátku ledna v našem městě objeví tříkráloví koledníci s prosbou o pomoc potřebným. V loňském roce byli obdarováni rekordní částkou přesahující 110 tisíc Kč. Vážení spoluobčané, za vaší štědrost Vám patří obrovský dík. Ceníme si jí o to více, že si jsme vědomi často velmi nelehké osobní situace mnohých …