Velikonoce ve farnosti sv. Bartoloměje Heřmanův Městec 2018

Květná (pašijová) neděle – 25. 3. 9.30 Mše svatá s žehnáním ratolestí a průvodem Po mši sv. Minitrh předmětů a drobností s velikonoční tématikou ve prospěch farního projektu Adopce na dálku Středa – 28. 3. 16.60 Slavení svátosti smíření (P. Josef Smola a P. Hroznata Pavel Adamec) 18:00 Mše svatá …

Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje již po čtrnácté – předprodej na koncert „Vadrovali hudci“ od 19. 3.

Kvalitní hudba nejen v kulisách a atmosféře barokního kostela sv. Bartoloměje se stala již nedílnou součástí letních měsíců našeho města a regionu. Řk. farnost v letošním roce připravuje již jeho XIV. ročník, který přinese některé unikátní novinky. K nim bude zajisté patřit i externí koncert, který se poprvé uskuteční v …

Ekumenická bohoslužba za jednotu křesťanů

Ve čtvrtek 18. ledna začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. V jeho rámci Vás srdečně zveme v pátek 19. ledna v 18:00 hodin na ekumenickou bohoslužbu do Husova sboru CČSH. Tématem bohoslužby bude šestý verš 15. kapitoly knihy Exodus „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle“. Přijďte se setkat a společně …

Tříkrálová sbírka 2018 – rekord opět překonán

Tříkráloví koledníci děkují všem občanům, kteří přispěli v Tříkrálové sbírce Charity Česká republika, která se uskutečnila tuto sobotu 6. ledna. V Heřmanově Městci, Konopáči, Chotěnicích, Radlíně a Kostelci se vybrala opět rekordní částka 118.625,- Kč. Vaše štědrost a solidarita je obdivuhodná. A dík patří také všem koledníkům a jejich dospělým průvodcům, …

Tříkrálová sbírka – začněte s námi nový rok opět dobrým skutkem!

Již posedmnácté se na začátku ledna v našem městě objeví tříkráloví koledníci s prosbou o pomoc potřebným. V loňském roce byli obdarováni rekordní částkou přesahující 110 tisíc Kč. Vážení spoluobčané, za vaší štědrost Vám patří obrovský dík. Ceníme si jí o to více, že si jsme vědomi často velmi nelehké osobní situace mnohých …

Zemřel P. Pavel Hájek

V úterý 26. prosince zemřel ve věku 78 let P. Pavel Hájek. Řadu let vypomáhal i v naší farnosti. Ještě za působení kanovníka Václava Jakubce vedl účetnictví a hospodaření farnosti a aktivně vypomáhal v duchovní službě. Často jsem se s ním setkávali při bohoslužbách, když zastupoval místní kněze. Byl aktivní …

Populární Rybovka zazní o vánocích v kostele sv. Bartoloměje

Po loňském příznivém přijetí a velkém zájmu posluchačů připravil Pěvecký sbor Vlastislav opět vánoční koncert, který zpestří sváteční dny. Zároveň při tom budou mít možnost zažít i vánoční atmosféru kostela s krásným heřmanoměsteckým betlémem. Pěvecký sbor Vlastislav společně s Řk. farností Heřmanův Městec srdečně zve na vánoční koncert, který se uskuteční …

Kouzlo zpěvů vánočních

Na druhý svátek sv. Štěpána v úterý 26. prosince si děti z pěveckých sborů Základní školy v Heřmanově Městci připravily podobně jako v minulých letech pásmo s názvem „Kouzlo zpěvů vánočních aneb pokoj lidem dobré vůle“. Přijďte spolu s námi prožít radost a pokoj těchto svátků v 16.00 hodin v …