Tříkrálová sbírka letos pouze on-line

Bohužel vzhledem k nelepšící se epidemiologické situaci bylo Farní Charitou v Chrudimi rozhodnuto, že Tříkrálová sbírka spojená s koledou po domácnostech se letos neuskuteční. Přesto prosíme všechny o podporu projektů pečovatelské a ošetřovatelské služby a dalších v rámci on-line sbírky. Je možné přispět jakoukoli částkou přes www.trikralovasbirka.cz. Zde vyberte z …

Tříkrálové sbírka v Heřmanově Městci až v případě zlepšení epidemiologické situace, ale přispět můžete již dnes!

Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci Covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření.  Bohužel jsme nuceni avizovanou Tříkrálovou sbírku spojenou s koledováním prozatím odložit. Měla se v Heřmanově Městci uskutečnit v sobotu 9. ledna. Vzhledem k 5. stupni systému PES ale vedení Charity ČR rozhodlo, že osobní koledování …