Ekumenická bohoslužba za jednotu křesťanů

Ve čtvrtek 18. ledna začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. V jeho rámci Vás srdečně zveme v pátek 19. ledna v 18:00 hodin na ekumenickou bohoslužbu do Husova sboru CČSH. Tématem bohoslužby bude šestý verš 15. kapitoly knihy Exodus „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle“. Přijďte se setkat a společně …

Tříkrálová sbírka 2018 – rekord opět překonán

Tříkráloví koledníci děkují všem občanům, kteří přispěli v Tříkrálové sbírce Charity Česká republika, která se uskutečnila tuto sobotu 6. ledna. V Heřmanově Městci, Konopáči, Chotěnicích, Radlíně a Kostelci se vybrala opět rekordní částka 118.625,- Kč. Vaše štědrost a solidarita je obdivuhodná. A dík patří také všem koledníkům a jejich dospělým průvodcům, …

Tříkrálová sbírka – začněte s námi nový rok opět dobrým skutkem!

Již posedmnácté se na začátku ledna v našem městě objeví tříkráloví koledníci s prosbou o pomoc potřebným. V loňském roce byli obdarováni rekordní částkou přesahující 110 tisíc Kč. Vážení spoluobčané, za vaší štědrost Vám patří obrovský dík. Ceníme si jí o to více, že si jsme vědomi často velmi nelehké osobní situace mnohých …

Zemřel P. Pavel Hájek

V úterý 26. prosince zemřel ve věku 78 let P. Pavel Hájek. Řadu let vypomáhal i v naší farnosti. Ještě za působení kanovníka Václava Jakubce vedl účetnictví a hospodaření farnosti a aktivně vypomáhal v duchovní službě. Často jsem se s ním setkávali při bohoslužbách, když zastupoval místní kněze. Byl aktivní …