Česká křesťanská akademie připomene výročí Martina Luthera

V úterý 31. října uplyne 500 let od chvíle, kdy ve Wittenbergu zveřejnil německý teolog, kazatel a reformátor Martin Luther svých 95 tezí. Ty byly určeny k akademické diskusi a byly kritickou reakcí na tehdejší situaci nejen církve, ale i evropské společnosti. Fakticky tím byla odstartována reformace, která zásadním způsobem …

Nenechte si ujít misijní neděle s pestrou nabídkou

Na neděli 22.10. připadá světový den modliteb za misie. I v naší farnosti se k němu připojíme. Celá nedělní bohoslužba bude zaměřena k tomuto tématu, s dětmi „zavítáme“ do Bangladéše, země, které pomáhají právě dary z ČR. Chybět nebudou misijní kalendáře na rok 2017 a další předměty s misijní tematikou. …