Ekumenické rozloučení s létem 27. září

Tradičně v předvečer svátku sv. Václava připravujeme setkání farníků, bratří a sester z ČCE a CČSH a dalších přátel na farní zahradě. Rozloučení s létem bude předcházet od 18 hodin ekumenická bohoslužba v kostele Zvěstování Panny Marie v Barákově ulici. Po bohoslužbě jste zváni na „Rozloučení s létem“ na zahradě evangelické fary …

Výuka náboženství

Předmět „Náboženská výchova“ je zařazen mezi nepovinné předměty Základní školy v Heřmanově Městci. Je určen žákům 1. – 9. tříd. V letošním školním roce bude jeho pravidelná výuka probíhat nadále v učebně ve farní budově.  Vyučovat ho bude Markéta Výborná. Rozdělení do skupin bude určeno podle počtu přihlášených dětí. Hodinová dotace je 1 vyučovací …