Velikonoce v naší farnosti

Nejvýznamnější část celého liturgického roku je zde. V postně-velikonočním Svatém týden jste zváni ke společnému slavení bohoslužeb i dalším setkáním. Děkujeme také všem, kteří se podíleli na přípravě tradičního minitrhu velikonočních drobností ve prospěch našich dětí v projektu „Adopce na dálku“. Díky štědrosti dárců jsme na Květnou neděli vybrali částku …

Farní charita Chrudim hledá dobrovolníky

Farní Charita v Chrudim, která svojí působností pomáhá i na Heřmanoměstecku, hledá dobrovolníky pro službu v Domově pro seniory v Heřmanově Městci (U Bažantnice). Jedná se o možnost návštěvy klientů, rozhovorů, vyvezení na vacházku apod. Více je ne přímé domluvě. V případě možnosti a zájmu pomoci se obracejte pro bližší …